Visie & Missie

Visie, waar we voor gaan
We begeleiden en adviseren iedereen, jong en oud, bij vragen of klachten over houding en bewegen. Op zo’n manier dat er snel herstel optreedt, de kwaliteit van leven optimaliseert en klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Ons streven is dat onze cliënten met plezier voldoende bewegen en er een gezonde leefstijl op nahouden. De patiënt staat met zijn hulpvraag centraal. Wij hechten er aan om samen met de patiënt tot een oplossing van het klachtenbeeld te komen. Dit betekent dat we een actieve inzet van de cliënt verwachten en de eigen verantwoordelijkheid stimuleren. Alleen bij een actieve betrokkenheid van zowel behandelaar als cliënt, kunnen we komen tot een optimaal resultaat van de behandeling.

In dit kader kiest Fysiotherapie Oosterflank voor een transparante aanpak. Daarnaast houden we de kennis en expertise van onze therapeuten op peil door voortdurende scholing en monitoring van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Wij willen in een veranderende gezondheidszorg met veranderende zorgvraag, binnen de eerste lijn, fysiotherapie blijven aanbieden aan een brede patiëntengroep. Door de modernisering van de maatschappij is de vraag naar online toepassingen toegenomen. Er wordt meer gebruik gemaakt van informatieoverdracht via Social Media en in het verloop daarvan heeft E-health een prominente plaats gekregen binnen het zorglandschap.

Missie, waar we voor staan
Fysiotherapie Oosterflank stelt zich ten doel de beste expertise en kwaliteit fysiotherapie te bieden in Rotterdam Oosterflank en omgeving. Dat doen we door een combinatie te leveren van algemene én specialistische fysiotherapie, face to face en digitaal.

Kernbegrippen zijn hierin kwaliteit, professionaliteit, toegankelijkheid en respect voor de eigenheid van de patiënten. Dat komt tot uiting in behandeling, begeleiding en advisering op maat en heldere, begrijpelijke communicatie.

Door nauwe samenwerking met Gezondheidscentrum Oosterflank komen we tot een toegesneden aanbod voor elke cliënt. Bijvoorbeeld door overleg met collega-therapeuten, huisartsen en specialisten.