Klachten

Wanneer er problemen zijn of wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen binnen onze praktijk.
Dit zijn Esther Bronsgeest en Corine van Dijk- van Eck.
De klacht wordt besproken met u en schriftelijk vast gelegd. De coördinator van de praktijk  zal ook op de hoogte gesteld worden. De vertrouwenspersoon zal proberen tot een oplossing te komen.