Tevredenheidsonderzoek

Resultaten patiënttevredenheidsonderzoek oktober 2016 t/m september 2017

90 ondervraagde cliënten geven onze fysiotherapeuten gemiddeld een: 9.1

Daarmee is ons gemiddeld cijfer gelijk gebleven ten opzichte van vorige jaren. Sinds 2012 doet onze praktijk mee met dit patiëntervaringsonderzoek. Via de mail worden uitbehandelde cliënten benaderd om online een vragenlijst in te vullen. Afgelopen 12 maanden zijn 253 cliënten benaderd en hiervan hebben 90 cliënten, het grootste gedeelte tussen de leeftijd van 45 en 74 jaar, de vragenlijst ingevuld. Ten opzichte van afgelopen jaren vullen steeds meer cliënten van verschillende leeftijden de vragenlijst in. De onderwerpen waren: informatie, bejegening, participatie, therapietrouw en verwachtingsmanagement, praktijk.

Informatie

We scoren boven het landelijk gemiddelde op het gebied van het verstrekken van informatie. Uitleg over wat de behandeling inhoudt doen wij op een begrijpelijke manier. Ook de uitleg over het vermoedelijke beloop van een aandoening en/of ziekte is erg goed. Het percentage dat we op het gebied van informatie scoren is dan ook 94%.

Bejegening

Op dit gebied voelden de ondervraagden zich erg serieus genomen en werd er rekening gehouden met specifieke omstandigheden en wensen van de cliënt. Dat is de reden waarom er met 98% wordt gescoord op het gebied van bejegening.

Participatie & therapietrouw

De score welke gegeven is met betrekking tot dit onderwerp is 90%. U voelt dat u samen met uw fysiotherapeut werkt aan de behandeldoelstellingen. De navraag door de fysiotherapeut waarbij de door de cliënt gedane adviezen en/ of oefeningen worden besproken zijn voor ons een aandachtspunt, maar wordt al beter gedaan ten opzichte van voorgaande jaren. Dit laatste geldt ook voor de evaluatie op huiswerkoefeningen.

Verwachtingsmanagement

De ondervraagden scoren ons hier 88%. De duur van de behandelperiode en de resultaten van de behandelingen komen niet altijd overeen met de verwachting van de ondervraagden. Het lijkt erop dat dit resultaat voortkomt uit het niet duidelijk bespreken van de verwachtingen van de patiënt en therapeut ten aanzien van de behandelperiode en resultaten.

Praktijk

94% van u vindt onze praktijk, schoon, opgeruimd en telefonisch goed bereikbaar. Verder vindt u dat er goed wordt omgegaan met de privacy.

De kans dat u ons bij vrienden/familie met dezelfde problematiek aanbeveelt is 73%.

Bovenstaande cijfers zijn lovend. Toch zullen wij altijd kritisch kijken naar de resultaten en antwoorden binnen dit patiëntervaringsonderzoek. De evaluatie van het onderzoek zal worden besproken binnen ons team. Wilt u meedoen aan het patiënttevredenheidsonderzoek? Geef dan uw e-mailadres door aan uw fysiotherapeut.