Tevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheid 2020 (QDNA)

102 ondervraagde cliënten geven onze fysiotherapeuten gemiddeld een 8,9 over de periode van 1-1-2020 t/m 30-6-2020. De instantie waardoor de vragenlijsten verwerkt worden is QDNA.

Daarmee is ons gemiddeld cijfer redelijk gelijk gebleven ten opzichte van vorige jaren. Sinds 2012 doet onze praktijk mee met dit patiëntervaringsonderzoek (in het verleden Mediquest). Via de mail worden uitbehandelde cliënten benaderd om online een vragenlijst in te vullen of ze worden in de praktijk gevraagd de vragenlijst via de praktijktablet in te vullen. Afgelopen 6 maanden zijn 281 cliënten benaderd. 255 via de email en 26 via de praktijktablet. Hiervan hebben 102 cliënten de vragenlijst ingevuld. Ten opzichte van afgelopen jaren vullen steeds meer cliënten van verschillende leeftijden de vragenlijst in. De onderwerpen waren: contact met de fysiotherapeut, behandelplan, praktijk.

Contact met de fysiotherapeut

Patiënten die onze praktijk bezoeken vinden dat onze fysiotherapeuten hen serieus nemen. De klacht wordt goed begrepen en onze patiënten hebben veel vertrouwen in de deskundigheid van onze fysiotherapeuten. Op dit punt scoren we een 7.7 terwijl de benchmark 7.4 is.

Behandelplan

De patiënten waren het helemaal eens met het behandelplan. Men voelt dat er samen met uw fysiotherapeut werkt aan de behandeldoelstellingen. De navraag door de fysiotherapeut waarbij de door de cliënt gedane adviezen en/ of oefeningen worden besproken zijn voor ons een aandachtspunt, maar wordt al beter gedaan ten opzichte van voorgaande jaren. Dit laatste geldt ook voor de evaluatie op huiswerkoefeningen. De score was 7.6 terwijl de benchmark 7.2 is.

Praktijk

De patiënten scoren ons maximaal op het gebied van hygiëne en bereikbaarheid. Verder vindt men dat er goed wordt omgegaan met de privacy. Privacy heeft bij ons in de praktijk grote waarde. De score was 7.7 tegenover een benchmark van 7.3.