Kwaliteitsbeleid

Het Kwaliteitsbeleid van Fysiotherapie Oosterflank
Zekerheid over kwaliteit

Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Al onze therapeuten staan in dit BIG-register ingeschreven.

Kwaliteitsregister Fysiotherapie
Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren zijn we allemaal lid van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet, mag zich in dit kwaliteitsregister inschrijven. 

Peer review
Binnen onze praktijk vindt regelmatig een vakinhoudelijk overleg plaats.

PlusPraktijk
Vanaf 2009 is onze praktijk een PlusPraktijk en/ of HKZ gecertificeerd. Door de jaren heen heeft onze praktijk altijd veel waarde gehecht aan kwaliteit en laten we regelmatig externe audits uitvoeren door onafhankelijke organisaties om ons kwaliteitssysteem te toetsen. U bent dus verzekerd van goede gekwalificeerde zorg.

Scholing
Wij vinden het heel belangrijk dat onze therapeuten regelmatig deelnemen aan nascholing. Gelukkig doen zij dat ook graag.
Soms is het een meerjarige post- HBO studie (bijvoorbeeld een Masteropleiding), soms een cursus van een dag of een paar dagen. 

Klanttevredenheidsonderzoek
Wij hebben een contract met QDNA, een onafhankelijk instituut, dat een bijdrage levert aan het verbeteren van inzicht in de prestaties van zorgorganisaties. Met uw toestemming geven wij na afloop van de behandeling uw e-mailadres aan hen door. Zij sturen u dan een korte vragenlijst om uw ervaringen met de fysiotherapie, met uw behandelaar en met de praktijk te meten.
De gegevens worden zo verwerkt dat verzekeraar en behandelaar de resultaten nooit kunnen herleiden tot een persoon. Wel biedt het ons mogelijkheden onze organisatie en de geboden zorg zo nodig te verbeteren. Deelname aan het onderzoek is uiteraard geheel vrijwillig.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut?
Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Ook kunt u ontevreden zijn over de manier waarop uw fysiotherapeut met u is omgegaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Dit kan bij een van de vertrouwenspersonen binnen onze praktijk, Corine van Eck of Esther Bronsgeest.