Extended Scope Specialist (ESS)

Een Extended Scope Specialist (ESS) is een ervaren fysiotherapeut die is opgeleid op masterniveau, met een aanvullende medische opleiding op het gebied van Extended Scope.

Wat doet een Extended scope Specialist? 

Er wordt tijdens een consult uitgebreid stilgestaan bij uw gezondheidsprobleem. Er wordt met een bredere scope gekeken, zo wordt bijvoorbeeld de invloed van medicatie meegenomen.

Een Extended Scope fysiotherapeut kan een onderbouwd advies aan de huisarts voorleggen. Dit advies heeft betrekking tot aanvullend onderzoek en doorverwijzing naar de tweede lijn (orthopeed, neuroloog, internist, reumatoloog). Daarmee levert de Extended Scope Specialist een bijdrage aan een meer ‘zinvolle, zuinige en snellere’ zorg.

Extended Scope kernpunten:

  • Triage diagnostiek (categoriseren in ernst waarna juiste doorverwijzing specialist)
  • Ondersteunende rol voor huisartsen en collega fysiotherapeuten
  • Alleen binnen het Musculoskeletale (spier en gewrichten) domein
  • Duidelijke tijdstrajecten afstemmen met de patiënt
  • Positieve effecten aan de doelmatigheid van de zorg en patiënttevredenheid
  • Verbrede kennis op het gebied van orthopedie, traumatologie, reumatologie, radiologie, neurochirurgie en interne geneeskunde.

De extended scope (letterlijk vertaald uitbreiding van het toepassingsgebied) fysiotherapeut werkt dus als een poortwachter op het gebied van klachten aan het bewegingsapparaat. U komt op het spreekuur van de huisarts als u ziek bent, maar als u klachten in het bewegingsapparaat hebt, kunt voor een consult bij de extended scope specialist langs gaan.

Samen met u bespreekt deze gespecialiseerde fysiotherapeut welk pad u het beste kunt bewandelen. Misschien is er eerst meer onderzoek nodig of wellicht is het zinvoller om direct een afspraak te maken bij een bepaalde zorgverlener.

In de multidisciplinaire zorg is het zaak voor de fysiotherapeut om actief de samenwerking te zoeken met een wijkverpleegkundige, de huisarts, ergotherapeut of misschien zelfs de buurtcoach. Er liggen enorme kansen in de preventie door de vergrijzing en het groeiende aantal chronisch zieken.

Een consult bij een Extended scope duurt tussen de 30 a 60 min en valt onder de vergoeding fysiotherapie uit uw aanvullende verzekering. Bent u niet aanvullend verzekerd dan komen de kosten voor uzelf (€58,65).