Huisregelement

Fysiotherapie Oosterflank streeft naar een goede kwaliteit van zorgverlening. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat u de volgende informatie kent:
 • Indien u een behandeling/training niet kunt volgen, dient u zich minimaal 24 uur voor aanvang van deze training te hebben afgemeld. In alle andere gevallen kan  de behandeling/training in rekening worden gebracht.
 • Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen. Verandering in uw verzekering? Geef dit dan s.v.p. direct door.
 • Indien de kosten voor de gevolgde behandelingen/trainingen niet door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed (bijvoorbeeld als u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent) bent u persoonlijk aansprakelijk voor de gemaakte kosten.
 • Fysiotherapie Oosterflank is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers. Gelieve geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter te laten. Hiervoor zijn lockers aanwezig die afgesloten kunnen worden.
 • Het volgen van trainingen binnen Fysiotherapie Oosterflank geschiedt geheel op eigen risico. De medewerkers van het centrum zullen veel zorg besteden aan een persoonlijke en professionele begeleiding voor u.
 • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op alle aangeboden behandelingen is de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) van toepassing.
 • Bij een maandelijkse betaling kunnen de niet gevolgde medische trainingen binnen 4 weken ingehaald worden. Hierna komen zij te vervallen. Het verrekenen van niet gevolgde medische trainingen is niet mogelijk.
 • In alle ruimtes is het verboden te roken. Het nuttigen van eet- en drinkwaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes m.u.v. bidons.
 • Het dragen van (schone) sport-, vrije tijdskleding is vereist. In de oefenzaal mogen alleen zaalschoenen worden gebruikt.
 • In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek voor het gebruik op de trainingsapparatuur vereist.
 • Na gebruik van de apparatuur deze schoonmaken (schoonmaakmateriaal aanwezig)
 • Fietsen plaatsen in de rekken, s.v.p. niet bij de geparkeerde auto’s. Op locatie Hoofdweg fietsenstalling achter het gebouw gebruiken.
 • Wanneer er problemen zijn of wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen binnen onze praktijk. Dit zijn Patrick van Rossum en Corine van Dijk- van Eck. De klacht wordt met u besproken en schriftelijk vast gelegd. De coördinator van de praktijk zal ook op de hoogte worden gesteld. De vertrouwenspersoon zal proberen tot een oplossing te komen.
 • Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, kan u de klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie: het Tuchtrecht van het KNGF (de beroepsorganisatie).
 • Fysiotherapie Oosterflank is van maandag tot en met zaterdag telefonisch te bereiken op onderstaande openingstijden. Buiten deze tijden kunt u uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat.

 

Locatie Varnasingel    tel. 010-2098107

 

Openingstijden:

 • maandag  9.00-21.00
 • dinsdag  9.00-20.00
 • woensdag  8.00-18.00
 • donderdag  9.00-20.00
 • vrijdag   9.00-18.00

 

Overige informatie is te vinden op onze website: www.fysiotherapieoosterflank.nl