Handtherapie

Handen zitten zeer fijn en ingewikkeld in elkaar. Alle onderdelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Daarmee is de hand ook heel erg kwetsbaar. Bij een letsel of aandoening kan het gebruik van de hand al snel verstoord raken. Hierbij kunnen alledaagse handelingen zoals voorwerpen vastpakken, zelf verzorging maar ook werken en sporten beïnvloed worden. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Handelingen die voorheen als vanzelfsprekend verliepen kunnen dan de grootste aandacht vereisen. Met handtherapie kunt u deze problemen laten behandelen. Uw handtherapeut adviseert, behandelt en begeleidt waar nodig. Dit kan bestaan uit analyse van uw beperkte handfunctie, wondverzorging, oedeembehandeling, herstel van kracht en bewegelijkheid of het maken van ondersteunende spalken. Voor meer informatie kunt op contact opnemen met de praktijk.