Vergoedingen

Bent u voldoende verzekerd en hebben wij een contract met uw zorgverzekeraar? Dan gelden de tarieven die met uw verzekeraar zijn afgesproken. U ontvangt in dit geval geen nota van ons. Bent u voldoende verzekerd, maar hebben wij geen contract met uw zorgverzekeraar? Dan kan het zijn dat u een gedeelte moet bijbetalen.

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan wordt er van u verwacht dat u de behandeling direct bij binnenkomst betaalt.

Fysiotherapie wordt deels uit de basisverzekering en deels uit de aanvullende verzekering vergoed.

Bij aandoeningen volgens de chronische lijst worden de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering betaald (uiteraard alleen wanneer u aanvullend verzekerd bent). Vanaf de 21ste  behandeling wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak is daarvoor een machtiging van de verzekeraar vereist. De aanvraag daarvan regelen wij voor u.

Bij acute aandoeningen, of aandoeningen die niet op de chronische lijst voorkomen, wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal vergoede behandelingen is afhankelijk van het aanvullende pakket dat u bij uw verzekeraar heeft afgesloten. U kunt zelf controleren hoe en in welke mate u verzekerd bent voor fysiotherapie.